LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
09.00 - 10.00 BODY BARRE09.30 - 10.15

STRETCHING10.15 - 11.00
ABDOS FESSIERS09.30 - 10.15

STRETCHING10.15 - 11.00
10.00 - 11.00 ABDOS FESSIERS10.30 - 11.15

TRX11.15 - 12.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 BODY BARRE12.30 - 13.30STEP12.30 - 13.15ABDOS FESSIERS12.30 - 13.15BODY SCULPT12.30 - 13.15CIRCUIT CARDIO12.30 - 13.15
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 POLE DANCE15.00 - 17.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ABDOS17.30 - 17.45

BODY BARRE17.45 - 18.30

STEP18.30 - 19.15

ABDOS FESSIERS19.15 - 20.00
TRX17.00 - 18.30

ABDOS FESSIERS18.30 - 19.15

BODY BARRE19.15 - 20.00
18.00 - 19.00 ABDOS FESSIERS18.00 - 18.30

TBC/FIT BOXE18.30 - 19.15

BODY SCULPT19.15 - 20.00
CARDIO STEP18.30 - 19.15

ZUMBA FITNESS19.15 - 20.00
BODY BARRE18.30 - 19.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 STRETCHING PILATES20.00 - 21.00ZUMBA FITNESS20.00 - 20.45STRETCHING PILATES20.00 - 21.00ABDOS FESSIERS20.00 - 20.30

POLE DANCE20.30 - 22.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
09.00 - 10.00 ABDOS FESSIERS09.30 - 10.15
10.00 - 11.00 ABDOS FESSIERS10.30 - 11.15
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 ABDOS FESSIERS12.30 - 13.15
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 ABDOS FESSIERS18.00 - 18.30ABDOS FESSIERS18.30 - 19.15
19.00 - 20.00 ABDOS FESSIERS19.15 - 20.00
20.00 - 21.00 ABDOS FESSIERS20.00 - 20.30
Click on the class name to get additional info

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
09.00 - 10.00 BODY BARRE09.30 - 10.15
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 BODY BARRE12.30 - 13.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 BODY BARRE17.45 - 18.30
18.00 - 19.00 BODY BARRE18.30 - 19.30
19.00 - 20.00 BODY BARRE19.15 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
17.00 - 18.00 ABDOS17.30 - 17.45
Click on the class name to get additional info

Lundi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
18.00 - 19.00 CARDIO STEP18.30 - 19.15
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Jeudi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
19.00 - 20.00 ZUMBA FITNESS19.15 - 20.00
20.00 - 21.00 ZUMBA FITNESS20.00 - 20.45
Click on the class name to get additional info

Mardi

Jeudi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
15.00 - 16.00 POLE DANCE15.00 - 17.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 POLE DANCE20.30 - 22.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Jeudi

Samedi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
12.00 - 13.00 BODY SCULPT12.30 - 13.15
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 BODY SCULPT19.15 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Mardi

Jeudi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
12.00 - 13.00 STEP12.30 - 13.15
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 STEP18.30 - 19.15
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Lundi

Mardi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
20.00 - 21.00 STRETCHING PILATES20.00 - 21.00STRETCHING PILATES20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Lundi

Mercredi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
10.00 - 11.00 STRETCHING10.15 - 11.00STRETCHING10.15 - 11.00
Click on the class name to get additional info

Mardi

Jeudi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
18.00 - 19.00 TBC/FIT BOXE18.30 - 19.15
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Mardi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
11.00 - 12.00 TRX11.15 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 TRX17.00 - 18.30
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Mercredi

Samedi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
12.00 - 13.00 CIRCUIT CARDIO12.30 - 13.15
13.00 - 14.00
Click on the class name to get additional info

Vendredi